CSM APLICA DECRETUL LUI IOHANNIS – Consiliul Superior al Magistraturii a decis ce dosare nu vor fi afectate de starea de urgenta: „Cele a caror suspendare ar cauza reclamantului o paguba a carei reparare ar fi imposibila sau dificila... Intrarea in vigoare a decretului nu impiedica pronuntarea in cazurile unde s-a dispus amanarea sau s-a stabilit termen... In materie penala, lista cauzelor de urgenta deosebita, apreciate ca atare de fiecare complet, se comunica de indata presedintelui instantei”

Scris de: Valentin BUSUIOC

18.03.2020 16:04
Vizualizari: 3634

Nu toti justitiabilii au motive sa se alarmeze, in conditiile in care unii dintre ei au sanse ca dosarele lor sa fie solutionate in termen rezonabil. Este principala idee ce se desprinde din Hotararea nr. 257/2020 adoptata marti, 17 martie, de catre Sectia pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii – condusa de sefa CSM Nicoleta Tint (foto 1) –, ca reactie la decretul de luni, 16 martie 2020, prin care presedintele Klaus Iohannis (foto 2) a instaurat starea de urgenta din cauza coronavirusului.Este vorba in primul rand despre cauzele scoase deja in pronuntare, magistratii urmand sa respecte termenele deja stabilite.

De asemenea, dosarele penale (indiferent de faza lor: fond, cai de atac, camera preliminara sau drepturi si libertati) vor fi prioritizate in functie de alegerea completului care le judeca, mentioneaza CSM. Alte spete penale ce nu vor suferi intarzieri sunt cele stipulate la articolul 43 din decretul prezidential prin care a fost instituita starea de urgenta.


Iata ce spune art. 43 din decret:


(1) Activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara numai cu privire la:

a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;

b) actele si masurile de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;

c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, alte cauze urgente apreciate ca atare de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala.

(2) Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor;

(3) In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura;

(4) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte;

(5) Termenele de comunicare a solutiilor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Fac exceptie cele judecate potrivit prezentului decret.

(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(7) Se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale.

(8) Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda”.


In materie non-penala, vor fi judecate cu prioritate cauzele a caror suspendare ar fi de natura sa-i cauzeze reclamantului o paguba iminenta, insemnata ori imposibil sau dificil de reparat. De celeritate vor beneficia si cauzele privind achiztii publice, precum si alte domenii ce reies din decretul emis luni de presedintele Klaus Iohannis (pe care il gasiti integral aici).


Cine sunt cei mai ghinionisti justitiabili


Pe de alta parte, pe durata starii de urgenta, instantele urmeaza sa suspende procedurile privind regularizarea cererilor de chemare in judecata si fixarea primului termen (conform articolelor 200 si 201 din Codul de procedura civila).


Prezentam textul celor doua articole din CPC:


Articolul 200

Verificarea cererii si regularizarea acesteia

(1) Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata este de competenta sa si daca aceasta indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197.

(2) In cazul in care cauza nu este de competenta sa, completul caruia i-a fost repartizata cererea dispune, prin incheiere data fara citarea partilor, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din cadrul instantei sesizate. Dispozitiile privitoare la necompetenta si conflictele de competenta se aplica prin asemanare.

(3) Cand cererea nu indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii. Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. 202 alin. (3).

(4) Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii prevazute la art. 194 lit. a)-c), d) numai in cazul motivarii in fapt si f), precum si art. 195-197 nu sunt indeplinite in termenul prevazut la alin. (3), prin incheiere se dispune anularea cererii.

(4^1) Reclamantului nu i se poate cere sa completeze sau sa modifice cererea de chemare in judecata cu date sau informatii de care acesta nu dispune personal si pentru obtinerea carora este necesara interventia instantei.

(5) Impotriva incheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitand motivat sa se revina asupra masurii anularii.

(6) Cererea de reexaminare se face in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.

(7) Cererea se solutioneaza prin incheiere definitiva data in camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de catre un alt complet al instantei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra masurii anularii daca aceasta a fost dispusa eronat sau daca neregularitatile au fost inlaturate in termenul acordat potrivit alin. (3).

(8) In caz de admitere, cauza se retrimite completului initial investit.


Articolul 201

Fixarea primului termen de judecata

(1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune, prin rezolutie, comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 165.

(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care poate depune raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.

(3) In termen de 3 zile de la data depunerii intampinarii, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

(4) In cazul in care paratul nu a depus intampinare in termenul prevazut la alin. (1), la data expirarii termenului respectiv, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor.

(5) In procesele urgente, termenele prevazute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecator in functie de circumstantele cauzei.

(6) In cazul in care paratul domiciliaza in strainatate, judecatorul va fixa un termen mai indelungat, rezonabil, in raport cu imprejurarile cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispozitiilor art. 156”.


Redam integral Hotararea nr. 257/2020 a Sectiei pentru judecatori din CSM:In aplicarea prevederilor art. 3 si art. 6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Presedintelui Romaniei, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si a dispozitiilor art. 42 alin. (1) din Anexa nr.1 la Decret,

Tinand seama de necesitatea unei abordari coordonate in privinta acestei situatii, care sa asigure adoptarea si implementarea unitara de urgenta a masurilor de preventie la nivelul tuturor instantelor din Romania,

In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 23 alin. (1), art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti,

SECTIA PENTRU JUDECATORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTARASTE:

Art. 1 – In aplicarea dispozitiilor art. 42 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei, pe toata durata starii de urgenta instituite, activitatea de judecata a instantelor in materiile nonpenale este limitata strict la cauzele de urgenta deosebita.

Art. 2 – (1) In materiile nonpenale, colegiile de conducere ale curtilor de apel vor intocmi lista cauzelor de urgenta deosebita, atat in situatia cauzelor de competenta lor, cat si in cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, dupa consultarea acestora, cu luarea in considerare a urmatoarelor tipuri de cauze:

a) cele a caror suspendare ar fi de natura sa cauzeze reclamantului o paguba iminenta, insemnata si care nu s-ar putea repara ori a carei reparare ar fi dificila in viitor;

b) cele generate de aplicarea masurilor prevazute de Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei, inclusiv cele referitoare la procedura achizitiilor publice.

(2) Lista intocmita potrivit alin. (1) va putea fi actualizata de catre colegiile de conducere ale curtilor de apel, dupa imprejurari, in cazul in care intervin situatii neprevazute.

Art. 3 – Colegiile de conducere ale curtilor de apel vor putea avea in vedere la intocmirea listei prevazute la art. 2 si categorii de cauze care se judeca fara citarea partilor.

Art. 4 – (1) Pe toata durata starii de urgenta instituite, activitatea de judecata a instantelor in materie penala vizeaza cauzele prevazute la art. 43 din Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei.

(2) Colegiile de conducere ale curtilor de apel, cu consultarea judecatorilor de supraveghere a privarii de libertate, vor stabili cauzele de competenta acestora care se solutioneaza pe durata starii de urgenta.

Art. 5 – Intrarea in vigoare a Decretului nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei nu impiedica pronuntarea hotararii in cazurile in care s-a dispus amanarea pronuntarii sau s-a stabilit un termen pentru pronuntare, potrivit art. 391 din Codul de procedura penala sau art. 396 din Codul de procedura civila.

Art. 6 – Pe durata starii de urgenta, procedura prevazura de art. 200 si art. 201 din Codul de procedura civila se suspenda.

Art. 7 – Pe durata starii de urgenta, se pot comunica si hotararile redactate in alte cauze decat cele de urgenta deosebita.

Art. 8 – (1) Mentiunea privind dosarele suspendate de drept potrivit Decretului nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei va fi operata in aplicatia Ecris.

(2) In materiile nonpenale nu se va intocmi incheiere de suspendare.

Art. 9 – In materie penala, lista cauzelor de urgenta deosebita, apreciate ca atare de fiecare judecator de camera preliminara, judecator de drepturi si libertati sau complet de judecata, altele decat cele prevazute la art. 43 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei, care se judeca pe durata starii de urgenta, se comunica de indata presedintelui instantei pentru afisare pe portalul instantelor, pe paginile proprii de internet si pentru informarea barourilor de avocati si a parchetelor.

Art. 10 – (1) Colegiile de conducere ale curtilor de apel comunica Consiliului Superior al Magistraturii, pana la data de 20 martie 2020, hotararile de colegiu adoptate in aplicarea art. 42 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 al Presedintelui Romaniei, urmand ca Directia legislatie, documentare si contencios sa realizeze centralizarea, analiza si identificarea eventualelor cazuri de practica neunitara, sens in care se va intocmi o nota ce va fi inaintata presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii

(2) Listele actualizate potrivit art. 2 alin. (2) se comunica potrivit alin. (1), care se aplica in mod corespunzator.

Art. 11 –Prezenta hotarare se comunica curtilor de apel”.

Comentarii

# Edelweiss - Ivory Tower Chronicle date 18 March 2020 16:09 0

O ȘLEAHTĂ DE INUTILI. :sigh: pentru a nu repeta efortul de a posta fragmentat, a se citi analiza de la articolul de azi „Brățări pentru bombele cu ceas” /// cred și sper ca din vară încolo, sloganul național să fie „VREM SPITALE, NU PENSII SPECIALE!” :roll:

# Carcotas date 18 March 2020 22:23 +1

CSM nu are competenta de a fixa ce cauze se judeca! Decretul de instituire a starii de urgenta fixează acest fel de competenta numai ICCJ si colegiilor de conducerea ale Curtilor de apel. E o intrecere prosteasca, care sa para mai ingrijorat si mai implicat!

# Carcotas date 18 March 2020 22:32 0

Nu exista in Decret vreo prevedere care sa dea judecatorilor posibilitatea sa stabilească ca fiind urgente cauzele pe care le vor ei! Daca vreunul dintre ei o fi fan al oliviei ster, atunci justitiabilii si avocatii lor trebuie sa i faca pe plac si sa intre in sală, chiar daca in țară sporește numarul celor infectati. Competenta apartine numai colegiilor de conducere. Hotararea CSM, card care doar competenta de a da îndrumări, este abuziva.

# CONSULTANT date 18 March 2020 22:47 +1

Buna seara, Stiati ca de ieri in Romania nu se mai fac firme noi ? :-x Aceasta este REAL NEWS ! <img src=ops:' /> Am fost astazi cu un client sa-l ajut sa-si infiinteze o firma noua. BLOCAJ TOTAL incepand de ieri, de Marti inclusiv, adica din 17 Martie 2020 inclusiv, la Registrul Comertului nu se mai lucreaza cu publicul - ok. Se primesc on line, cu semnatura electronica extinsa, doar mentiuni, non ok. Pentru ca nu se pot infiinta firme noi nici daca ai semnatura electronica. NU MERGE niciun buton din asa zisa super aplicatie. Dar faza cea mai tare este ca nu se primesc dosare, nici prin posat, nici prin curier, nici pt. firme noi si nici pt. mentiuni. Ba mai mult, toate lucrarile care trebuiau ridicate incepand de Luni, de trei zile, si firmele noi si orice mentiuni, nu se elibereaza de catre Registrul Comertului si nici macar nu se trimit scanate pe mail. Rugam deblocarea situatiei, pt ca sunt mega solutii si fara contact direct. Registrul Comertului apartine de Ministerul Justitiei.

# Edelweiss - Ivory Tower Analyst date 18 March 2020 23:45 +1

Cât sunt de duși cu pluta acești sociopați din „justiție” rezulta din compilarea a 2 știri de azi: o asociație de „lift” a procurorilor paraditori, s-au socotit ei să se plieze ca vâscul pe realitatea cumplită avremurilor cotidiene și să propună sporirea drastică a pedepselor pentru „transmiterea de boli sau zădărnicirea combaterii epidemiilor”. Și pentru a confirma definitiv faptul că mintea de magistrat român e rece, goală, neagră și adâncă aidoma unui furnal abandonat, au uitat să precizeze explicit și ÎN CARE ÎNCHISOARE VOR EXECUTA PEDEAPSA CONTAMINAȚII? În treacăt de precizat că la această propunere aberanbtă și heirupistă s-au pliat alte 2 fufe celebre ale „statului de drepți”: Anna Bircial „genunchi tociți” și Alina Gorghiu-Dej. În fine. La nici câteva ore de la scorneala aberantă a mințișoarelor defecte de procurorași psihopați, vine și știrea pereche: protest cu incendiere al penitenciarul Stau-Mare soldat cu 3 morți.

# Edelweiss - Ivory Tower Analyst date 18 March 2020 23:52 0

Boon! Concluzia: În România, până acum, NU A MURIT NICI O PERSOANĂ DE VIRUS ÎNCORNORAT. PRIMELE 3 VICTIME ALE EPIDEMIEI SUNT... PARADOXAL... 3 pușcăriași. Departe de a face apologia deținuților sau a critica în vreun fel măsurile necesare pentru stăvilirea valului de „indisciplină” al celor veniți ca să-și ia înapoi mui... pardon, Țara. Dar, dacă tot vor duomnii și duoamnele procurorași și politruci să se facă utili socialmente, ar putea să facă un efort cognitiv și să-și screamă oleacă mințile lor odihnite de atâta osânză și SĂ OFERE SOLUȚII VIABILE, nicidecum heirupisme jegoase. Altminteri, cu așa podoabe extrase din puțul gândirii, cred că viitori condamnați-contaminați vor fi repartizați la executarea pedepsei în ordinea condamnării: unul acasă la Veve, unul la Birciala, unul la Alina. Apoi iar la Veve, iar Birciala, iar Alina. :roll: Chiar așa de cumplită caznă e gânditul ăsta? Sau ne împiedică IQ-ul de sub 40 de unități, condiție sine qua non la admiterea în magistratură?

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

ATENTIE

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate.

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii