PUTEREA NESOCOTESTE CCR – Sase parlamentari PNL si USR-PLUS s-au grabit sa introduca in Codul de procedura penala obligativitatea ca motivarea hotararilor sa fie publicata la momentul pronuntarii, asa cum a impus Curtea Constitutionala, insa fara sa astepte motivarea deciziei CCR. CSM propune un termen maxim de 120 de zile pentru pronuntarea hotararii motivate, nu de 90 de zile, cum au trecut initiatorii. Proiectul de lege a trecut de Senat (Documente)

Scris de: Valentin BUSUIOC

05.05.2021 14:52
Vizualizari: 4653

Senatorii PNL si USR-PLUS nu dau doi bani pe Curtea Constitutionala a Romaniei. Au dovedit-o marti, 4 mai 2021, cand au votat un proiect de lege menit sa puna in acord mai multe prevederi din Codul de procedura penala cu decizia CCR care obliga la motivarea hotararilor penale la momentul pronuntarii lor (click aici pentru a citi).Problema este ca proiectul de lege a fost introdus in Parlament inainte sa apara motivarea deciziei CCR. Or, evident, exista riscul ca instanta de contencios constitutional sa isi motiveze decizia intr-un sens diferit de cel urmarit de catre autorii initiativei de act normativ.

Pentru inceput, mentionam ca autorii proiectului de lege sunt Anca Dragu (foto) – presedinta Senatului – si Simona Spataru (ambele de la USR-PLUS), precum si PNL-istii Daniel Fenechiu, Alina Gorghiu, Iuliana Scantei si Ioan Cupsa. In afara de Cupsa, care este deputat, ceilalti sunt senatori. Proiectul a trecut marti de Senat cu 89 de voturi „pentru”, unul singur „impotriva” si 42 de abtineri.

Mai exact, proiectul prevede ca hotararea care solutioneaza latura penala ori pe cea civila a procesului penal trebuie sa fie redactata la momentul pronuntarii. Iar pentru ca instanta sa aiba timp, initiativa ii acorda 30 de zile de la inchiderea dezbaterilor, cu posibilitatea unor amanari succesive de cate alte 30 de zile, insa fara ca durata totala sa depaseasca 90 de zile de la inchiderea dezbaterilor.


CSM vrea mai multa ingaduinta pentru judecatori


In punctul de vedere trimis Parlamentului, Consiliul Superior al Magistraturii opteaza pentru un termen initial de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii pana la maximum 120 de zile.


Iata proiectul de lege (vezi facsimil):


Art. I.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 208, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) In tot cursul judecatii, pana la pronuntarea hotararii, instanta, din oficiu, prin incheiere, verifica periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat mentinerea masurii arestarii preventive si a masurii arestului la domiciliu dispose fata de inculpat sau daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestor masuri. Dispozitiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.

(5) In tot cursul judecarii, pana la pronuntarea hotararii, instanta verifica, prin incheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai tarziu de 60 de zile, daca subzista temeiurile care au determinat luarea masurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune sau daca au aparut temeiuri noi, care sa justifice mentinerea acestei masuri. Dispozitiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.”

2. La articolul 362, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) In tot cursul judecatii, pana la pronuntarea hotararii, instanta se pronunta, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, inlocuirea, revocarea sau incetarea de drept a masurilor preventive.

(2) In cauzele in care fata de inculpat s-a dispus o masura preventiva, instanta este datoare sa verifice, in tot cursul judecatii, pana la pronuntarea hotararii, in sedinta publica, legalitatea si temeinicia masurii preventive, procedand potrivit dispozitiilor art. 208.”

3. Articolul 391 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 391 Solutionarea cauzei

(1) Deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii se fac intr-un termen de maximum 30 de zile de la inchiderea dezbaterilor.

(2) La inchiderea dezbaterilor, presedintele completului informeaza partile si persoana vatamata prezente asupra datei si modalitatii de pronuntare a hotararii.

(3) In cazuri temeinic justificate, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc in termenul prevazut la alin. (1), instanta poate amana succesiv pronuntarea, fiecare amanare neputand depasi 30 de zile. In toate cazurile, deliberarea, redactarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc mai tarziu de 90 de zile de la inchiderea dezbaterilor.

4. La articolul 400, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) In afara cazurilor in care sunt aplicabile dispozitiile art. 406 alin. (1), rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, care trebuie sa aiba continutul prevazut pentru dispozitivul hotararii.

(2) Minuta se semneaza de membrii completului de judecata.”

5. Articolul 405 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 405. Pronuntarea hotararii

(1) Hotararea se pronunta, dupa redactare, in sedinta publica, de catre presedinte sau de catre alt membru al completului de judecata desemnat de presedinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotararii sau se pronunta prin punerea acesteia la dispozitia partilor, a persoanei vatamate si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

(2) In cazurile in care rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, deliberarea si pronuntarea hotararii au loc in termen de cel mult 15 zile de la inchiderea dezbaterilor. In cazuri temeinic justificate, daca deliberarea si pronuntarea hotararii nu pot avea loc in acest termen, instanta poate amana pronuntarea o singura data, pentru o durata de cel mult 15 zile. Presedintele sau, dupa caz, alt membru al completului pronunta minuta hotararii, in conditiile legii.

(3) La pronuntarea hotararii, partile si persoana vatamata nu se citeaza.”

6. Articolul 406 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 406 Redactarea si semnarea hotararii

(1) Hotararea trebuie sa fie redactata la momentul pronuntarii in cazurile in care se pronunta una dintre solutiile prevazute la art. 396 si 397 (n.r. rezolvarea actiunii penale, respectiv rezolvarea actiunii civile).

(2) Hotararea prevazuta la alin. (1) se redacteaza de membrii completului de judecata care au participat la solutionarea cauzei si se semneaza de toti membrii completului si de grefier. In caz de impiedicare a grefierului, hotararea se semneaza de grefierul-sef, facandu-se mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea.

(3) In cazurile in care rezultatul deliberarii se consemneaza intr-o minuta, hotararea se redacteaza de presedinte sau de catre alt membru al completului de judecata desemnat de presedinte in termen de cel mult 30 de zile de la pronuntarea minutei si se semneaza de toti membrii completului de judecata si de grefier. Dispozitivul hotararii trebuie sa fie conform cu minuta.

(4) In cazurile prevazute la alin. (3), daca vreunul dintre membrii completului de judecata este impiedicat sa semneze, hotararea se semneaza in locul acestuia de presedintele completului. Daca si presedintele completului este impiedicat a semna, hotararea se semneaza de presedintele instantei. Cand impiedicarea il priveste pe grefier, hotararea se semneaza de grefierul-sef. in toate cazurile, se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea.

(5) Hotararea se redacteaza in doua exemplare originale, dintre care unul se ataseaza la dosarul cauzei, iar celalalt se depune, spre conservare, la dosarul de hotarari al instantei.”

7. La articolul 407, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Dupa pronuntare, o copie a hotararii si, dupa caz, a minutei se comunica procurorului, partilor, persoanei vatamate si, in cazul in care inculpatul este arestat, administratiei locului de detinere, in vederea exercitarii caii de atac. In cazul in care partile ori persoana vatamata nu inteleg limba romana, hotararea si, dupa caz, minuta se comunica acestora intr-o limba pe care o inteleg.”

8. La articolul 407, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:

(1^1) Daca persoanele prevazute la alin. (1) se prezinta la pronuntarea facuta in sedinta, inmanarea, la cerere, sub luare de dovada, a hotararii sau, dupa caz, a minutei se considera comunicare. De asemenea, se considera comunicare si inmanarea, sub luare de dovada, a hotararii sau, dupa caz, a minutei, prin mijlocirea grefei instantei.”

9. La articolul 410, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pentru procuror, persoana vatamata si parti, termenul de apel este de 10 zile, daca legea nu dispune altfel, si curge de la data comunicarii hotararii.”

10. La articolul 421 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Dispozitiile art. 406 alin. (1), alin. (2) si alin. (5) sunt aplicabile.”

11. La articolul 484, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:

(3) Dispozitiile cuprinse tn titlul III al partii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispozitiilor prezentului capitol se aplica in mod corespunzator.”

12. La articolul 514, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In cazul in care s-a luat fata de minor masura educativa a internarii intr-un centru educativ, punerea in executare se face prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotararii organului de politie de la locul unde se afla minorul, dupa ramanerea definitiva a hotararii.”

13. La articolul 515, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Masura educativa a internarii minorului intr-un centru de detentie se pune in executare prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotararii prin care s-a luat aceasta masura organului de police de la locul unde se afla minorul, cand acesta este liber, ori comandantului locului de detinere, cand acesta este arestat preventiv.”

14. La articolul 557, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Pe baza mandatului de executare, organul de politie procedeaza la arestarea condamnatului. Celui arestat i se inmaneaza un exemplar al mandatului si este dus la locul de detinere cel mai apropiat, unde organul de politie preda celalalt exemplar al mandatului de executare. In termen de cel mult 10 zile de la arestare, persoanei private de libertate i se comunica o copie de pe hotarare.”

15. La articolul 568, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(6) O copie a dispozitivului hotararii definitive a instantei prevazute la art. 567 alin. (2) se comunica instantei de executare.”

16. La articolul 571, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) O copie a dispozitivului hotararii definitive prin care s-a dispus mentinerea, inlocuirea sau incetarea internarii medicale se comunica instantei de executare.”

17. La articolul 576, alineatul (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1) Punerea in executare a masurilor si obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (1) si (2) din Codul penal, a dispozitiilor art. 87, 93, 95, art. 101 alin. (1) si (2) si ale art. 103 din Codul penal se face prin trimiterea unei copii a dispozitivului hotararii serviciului de probatiune competent. ”

18. La articolul 579, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(5) Cand prin hotararea penala s-a dispus restituirea unor lucruri care se afla in pastrarea organelor de cercetare penala, restituirea se face de catre acestea, dupa primirea copiei de pe dispozitivul hotararii penale prin care s-a dispus restituirea lucrurilor, procedand potrivit alin. (1).”

19. La articolul 580, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(4) In cazul in care este necesar ca despre inscrisul declarat fals sa se faca mentiune in scriptele unei institutii publice, i se trimite acesteia o copie a dispozitivului hotararii.

(5) In situatia in care, din orice motive, inscrisul falsificat nu se afla, in original, la dosar, instanta va trimite o copie a dispozitivului hotararii institutiilor publice care detin o copie a acestuia sau care depn inregistrarea unor menpuni cu privire la acesta.”

Art. II.

(1) Hotararile judecatoresti in materie penala pronuntate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se redacteaza in termenele prevazute de legea in vigoare la data pronuntarii lor.

(2) Hotararile judecatoresti in materie penala pronuntate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi raman supuse dispozitiilor referitoare la termenele de declarare a cailor de atac, precum si celor privind datele de la care acestea incep sa curga, in vigoare la data pronuntarii lor”.


* Cititi aici expunerea de motive

* Cititi aici punctul de vedere al CSM

 


Comentarii

# VIKY date 5 May 2021 16:22 +43

"Senatorii PNL si USR-PLUS nu dau doi bani pe Curtea Constitutionala a Romaniei". Ei nu dau 2 bani nici macar pe legi, Constitutie, populatie si tara. Acesti nazisti plantati in GuWernweul Meu au directive din exterior pentru vanzarea tarii si vanzarea de sclavi pentru stapanii straini. Acum, matroana care pastoreste Senatul Romaniei, va avea visul implinit: dupa vanzarea tarii, romanii ramasi sclavi in propria tara, vor munci cu 2 lei pe zi la stapanii care au cumparat tara. Dormiti linistiti, ca va trezesc ei din 6 in 6 luni, pentru a va administra asa zisul vaccin.

# santinela date 6 May 2021 08:15 +33

Cine sa rspecte CCR ? Priviti la TUTA asta cum se uita " ca curca-n lemne" !

# Lavrenti Beria date 12 May 2021 15:53 0

S-a comis o eroare . La art. 405 modificat alin.2 in loc de "...DELIBERAREA si pronuntarea hotararii..." ar trebui sa apara REDACTAREA si pronuntarea..., tinand cont ca rezultatul deliberarii se consemneaza in acea minuta, deci nu ar mai fi nimic de deliberat in alte 15 zile ulterior anuntarii unui rezultat al deliberarilor... Nu? Sau poate am putea avea o situatie de genul < se da gol si la reluare e bara > ...

Adauga comentariu

:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:

ATENTIE

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate.

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii